ที่ตั้งสาขา

2015-06-12_120651

บริษัท สยามคานาโมโต้ จำกัด

888/8 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์

vector_smart_object_3 02-385-8701

โทรสาร

02-385-8702

อีเมล

contact@siamkanamoto.co.th